Krajnost

"Ako želiš ići do krajnosti, neka to bude u ljubaznosti, strpljivosti, poniznosti i milosrđu."

(Sv. Filip Neri)

Novi župni listić!

 srpanj2015

više...

 

Želim krstiti dijete!

Želim se vjenčati!

Dječji zbor

Bl. Alojzije Stepinac

Sv. Nikola Tavelić

Sv. Leopold Bogdan Mandić

Sluga Božji fra Ante Antić

Službenica Božja majka Klara Žižić

Go to top