Pouzdanje

"Da vidim vrata Pakla otvorena i da stojim na ivici ponora ne bih očajavla, ne bih izgubiula nadu u milosrđe jer vjerujem u Tebe, moj Bože."

(Sv. Gemma Galgani)

Novi župni listić!

Želim krstiti dijete!

Želim se vjenčati!

Dječji zbor

Bl. Alojzije Stepinac

Sv. Nikola Tavelić

Sv. Leopold Bogdan Mandić

Sluga Božji fra Ante Antić

Službenica Božja majka Klara Žižić

Go to top