Božji glas

"Ako ste gladni čuti Božji glas, čut ćete ga. Da biste ga čuli, morate izbaciti sve druge stvari."

(Bl. Majka Terezija)

Novi župni listić!

Želim krstiti dijete!

Želim se vjenčati!

Dječji zbor

Bl. Alojzije Stepinac

Sv. Nikola Tavelić

Sv. Leopold Bogdan Mandić

Sluga Božji fra Ante Antić

Službenica Božja majka Klara Žižić

Go to top