"Svoju prošlost prepusti milosrđu Božjem, svoju budućnost prepusti providnosti Božjoj, živi danas u ljubavi Božjoj." 

(Sv. Augustin)

Novi župni listić!

Želim krstiti dijete!

Želim se vjenčati!

Dječji zbor

Bl. Alojzije Stepinac

Sv. Nikola Tavelić

Sv. Leopold Bogdan Mandić

Sluga Božji fra Ante Antić

Službenica Božja majka Klara Žižić

Go to top