USKRS

Ovo je svijetli dan, od svijetlih dana najsvjetliji,
Ovo je sveti dan, od svetih dana najsvetiji,
Sjajem sjajnim kruna je svih dana.
Evo, najsvečanijeg dana godine,
Kada svemogući Bog uskrsnućem smrt nadvlada
Bezbrojne zarobljene od ponora smrti oslobodi.
„Haec est clara dies“ (12. stoljeće)

 

Papina poruka Urbi et orbi, Uskrs 2014.

2. tečaj tamburica za djecu

Novi župni listić!

Želim krstiti dijete!

Želim se vjenčati!

Dječji zbor

Bl. Alojzije Stepinac

Sv. Nikola Tavelić

Sv. Leopold Bogdan Mandić

Sluga Božji fra Ante Antić

Službenica Božja majka Klara Žižić

Go to top