26. veljače 2017.
 
Ulazna pjesma
Gospodin mi je zaštita, na polje me prostrano izvede,
spasi me jer sam mu mio. (Ps 18, 19-20)
 
 
Zborna molitva
Gospodine, ravnaj tijekom svjetskih zbivanja: 
da živimo u miru te radosno i slobodno tebi služimo.
Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Bože, sve što ti prinosimotvoj je poklon,
a ti ga ipak primaš kao znak naše pažnje. 
Tvoji su darovi jedino što imamo:
daj da nam donesu vječnu nagradu.
Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma
Pjevat ću Gospodinu koji mi učini dobro,
pjevat ću imenu Gospodina Svevišnjeg. (Ps 13, 6)
 
 
Popričesna molitva 
Gospodine, nahranio si nas darom spasenja.
Još te molimo: ovim otajstvom vremenite
okrepe privedi nas zajedništvu života s tobom.
Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje   Iz 49, 14-15
Tebe ja zaboraviti neću!
 
Čitanje Knjige proroka Izaije
 
Sion reče: »Gospodin me ostavi, Gospod me zaboravi.« 
Može li žena zaboravit svoje dojenče, ne imat sućuti 
za čedo utrobe svoje? Pa kad bi koja i zaboravila, tebe ja zaboraviti neću.
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam   Ps 62, 2-3.6-9ab
Pripjev: Samo je u Bogu mir, dušo moja!
 
Samo je u Bogu mir, dušo moja,
samo je u njemu spasenje.
Samo on je moja hrid i spasenje,
utvrda moja: neću se pokolebati.
 
     Samo je u Bogu mir, dušo moja,
     samo je u njemu nada moja.
     Samo on je moja hrid i spasenje,
     utvrda moja: neću se pokolebati.
 
U Boga je spasenje moje i slava;
Bog mi je hridina silna, utočište.
U nj se, narode, uzdaj u svako doba;
pred njim srca izlijevajte!
 
 
Drugo čitanje    1Kor 4, 1-5
Gospodin će razotkriti nakane srdaca.
 
Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
 
Braćo! Neka nas svatko smatra službenicima Kristovim i upraviteljima otajstava Božjih. A od upravitelja iziskuje se napokon da budu vjerni. Meni pak nije nimalo do toga da me sudite vi ili bilo koji ljudski sud; a ni ja sam sebe ne sudim.
Doista, ničega sebi nisam svjestan, 
no time nisam opravdan: moj je sudac Gospodin. Zato ne sudite ništa prije vremena dok ne dođe Gospodin koji će iznijeti na vidjelo što je sakriveno u tami 
i razotkriti nakane srdaca. I tada će svatko primiti pohvalu od Boga.
Riječ Gospodnja.
 
Pjesma prije evanđelja   Heb 4, 12
Živa je riječ Božja i djelotvorna; 
prosuđuje nakane i misli srca.
 
Evanđelje   Mt 6, 24-34
Ne budite zabrinuti za sutra.
 
 
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima:
»Nitko ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; 
ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. 
Zato vam kažem: Ne budite zabrinuti za život svoj: što ćete jesti, što ćete piti; 
ni za tijelo svoje: u što ćete se obući. Zar život nije vredniji od jela i tijelo od odijela? 
Pogledajte ptice nebeske! Ne siju, ne žanju niti sabiru u žitnice, pa ipak ih hrani vaš 
nebeski Otac. Zar niste vi vredniji od njih? 
A tko od vas zabrinutošću može svome stasu dodati jedan lakat? I za odijelo što ste 
zabrinuti? Promotrite poljske ljiljane kako rastu! Ne muče se niti predu. A kažem vam: 
ni Salomon se u svoj svojoj slavi ne zaodje­nu kao jedan od njih. Pa ako travu poljsku, 
koja danas jest a sutra se u peć baca, Bog tako odijeva, neće li još više vas, malovjerni?
Nemojte dakle zabrinuto govoriti: ‘Što ćemo jesti?’ ili: ‘Što ćemo piti?’ ili: ‘U što ćemo se obući?’
Ta sve to pogani ištu. Zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno. 
Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati.
Ne budite dakle zabrinuti za sutra. Sutra će se samo brinuti za se. 
Dosta je svakom danu zla njegova.«
Riječ Gospodnja.

njemcka-zastava

Gospodin mi je zaštita,
na polje me prostrano izvede,
spasi me jer sam mu mio.

(Ps 18, 19-20)

Novi župni listić!

Želim krstiti dijete!

Želim se vjenčati!

Dječji zbor

Go to top