23. lipnja 2017.
Ulazna
Misli su srca njegova od koljena do koljena da im od smrti život spasi,
da ih nahrani u danima gladi.     (Ps 33 (32), 11.19)
 
Zborna molitva
Svemogući Bože, štujemo Srce tvoga ljubljenoga Sina 
i slavimo spomen njegove ljubavi prema nama.
Daj da iz tog nebeskog vrela crpemo obilne darove milosti. 
Po Gospodinu.
 
Darovna molitva
Gospodine, pogledaj neizrecivu ljubav u srcu svoga Sina,
da ti naš dar bude prijatan te nam izmoli pomirenje. Po Kristu.
 
Pričesna pjesma
Govori Gospodin:
Ako je tko žedan, neka dođe k meni!
Neka pije, koji vjeruje u mene!     (Iv 7,37-38)
 
Popričesna pjesma
Nek nas otajstvo tvoje ljubavi Gospodine,
zauvijek privuče k tvome Sinu,
nek u nama zapali sveti ljubav,
da mognemo Krista u braći prepoznati i služiti. Koji živi.
 
Prvo čitanje     Pnz 7, 6-11
Gospodin vas je ljubio i odabrao vas.
 
Čitanje Knjige Ponovljenog zakona
 
U one dane: Mojsije reče narodu:
»Ti si narod posvećen Gospodinu, Bogu svome; tebe je Gospodin, Bog tvoj, izabrao da među svim narodima koji su na zemlji budeš njegov predragi vlastiti narod. Nije vas Gospodin odabrao i prihvatio zato što biste vi bili brojniji od svih naroda- vi ste zapravo najmanji- nego zato što vas Gospodin ljubi i drži zakletvu kojom se zakleo vašim ocima. Stoga vas je Gospodin izveo jakom rukom i oslobodio vas iz kuće ropstva, ispod vlasti faraona, kralja egipatskoga. 
Zato znaj da je Gospodin, Bog tvoj, pravi Bog, Bog vjeran, koji drži svoj savez i milost svoju iskazuje do tisuću koljena onima koji ga ljube i drže njegove zapovijedi. A onima koji ga mrze: uzvraća izravno njimu samima. Stoga drži zapovijedi, zakone i uredbe koje ti danas nalažem da ih vršiš.«
Riječ Gospodnja.
 
Otpjevni psalam     Ps 103, 1-4.6-8.10
Pripjev: Ljubav Gospodnja vječna je nad onima što ga se boje.
 
Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina
i sve što je u meni, sveto ime njegovo!
Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina
i ne zaboravi dobročinstva njegovih!
 
     On ti otpušta sve grijehe tvoje,
     on iscjeljuje sve slabosti tvoje;
     on ti od propasti izbavlja život,
     kruni te dobrotom i nježnošću.
 
Gospodin čini pravedna djela
i potlačenima vraća pravicu,
Mojsiju objavi putove svoje,
sinovima Izraelovim djela svoja.
 
     Milosrdan je i milostiv Gospodin,
     spor na srdžbu i vrlo dobrostiv.
     Ne postupa s nama po grijesima našim
     niti nam plaća po našim krivnjama.
 
Drugo čitanje     1Iv 4,7-16
Bog je prvi ljubio nas.
 
Čitanje Prve poslanice svetog Ivana apostola
 
Ljubljeni, ljubimo jedni druge jer ljubav je od Boga; i svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga. Tko ne ljubi, ne upozna Boga jer Bog je ljubav. U ovom se očitova Božja ljubav u nama: Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu. U ovom je ljubav: ne da bi mi ljubili Boga, nego – on je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše. Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge.
Boga nitko nikada ne vidje. Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama, i ljubav je njegova u nama savršena. Po ovome znamo da ostajemo u njemu i on u nama: od Duha nam je svoga dao. I mi smo vidjeli i svjedočimo da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u njemu, i on u Bogu. I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u njemu.
Riječ Gospodnja.
 
Pjesma prije evanđelja    Mk 11,29ab
Uzmite jaram moj na sebe i učite se od mene
jer sam krotka i ponizna srca.
 
Evanđelje     Mt 11, 25-30
Krotka sam i ponizna srca.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
 
U ono vrijeme reče Isus:
»Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Oca niti itko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti.«
»Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako.«
Riječ Gospodnja.

njemcka-zastava

Galilejci,
što stojite i gledate u nebo?
Ovaj Isus kao što ste ga vidjeli

da odlazi u nebo,
isto će tako doći, aleluja.  
 
(Dj 1, 11)

Novi župni listić!

Želim krstiti dijete!

Želim se vjenčati!

Dječji zbor

Go to top