Dušobrižnici:

fra Boris Čarić, župnik

fra Jozo Župić

fra Petar Komljenović

fra Filip Mimica

fra Ante Krešo Samardžić

Mate Kutleša, đakon

Telefon:

089/179581-31

089/179581-51

089/179581-32

089/179581-52

089/179581-50

089/179581-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastoralne suradnice:

s. Nikolina Marija Bilić

s. Viktorija Vukančić

 Anamarija Andrijević

 

089/179581-41

089/179581-41

 

 

 

 

 

Tajništvo:

gđa. Marija Šibenik, tajnica

  

089/179581-21

 

njemcka-zastava

Liturgija dana

Novi župni listić!

Želim krstiti dijete!

Želim se vjenčati!

Dječji zbor

Go to top