Sakramenti su sveti čini koji vezuju vidljivo i nevidljivo, nebesko i zemaljsko, Božje i ljudsko. Oni su po svojoj definiciji vidljivi znakovi koji upućuju i posreduju nevidljivo Božje djelovanje na dobro i na spasenje čovjeka.

Sedam sakramenata:

1. Krštenje

2. Potvrda - Krizma

3. Pričest - Euharistija

4. Ispovijed

5. Bolesničko pomazanje

6. Svećenički red

7. Ženidba

njemcka-zastava

 

Veseli se Jeruzaleme!
Kličite zbog njega
svi koji ga ljubite!
Radujte se, radujte s njime,
svi koji ste nad njim tugovali!
Nadojite se i nasitite
na dojkama utjehe njegove.

 

Usp. Iz 66,10-11

 

Novi župni listić!

Želim krstiti dijete!

Želim se vjenčati!

Dječji zbor

Go to top