vjeronaucnagodina2015Pozivamo sve roditelje školske djece da prijave svoju djecu na vjeronauk u našu Hrvatsku katoličku župu.
Osobito pozivamo roditelje djece koja će od jeseni pohađati 3. razred osnovne škole, da najkasnije do 8. 10. prijave svoju djecu na vjeronauk za Prvu svetu Pričest.
Djeca koja će na jesen početi pohađati 8. razred trebaju se također najkasnije do 8. 10. prijaviti za sudjelovanje na pripravi za sakrament Krizme.
Djeca koja se prijavljuju za pripravu za sakramente Prve svete Pričesti i Krizme, ako nisu krštena u našoj župi, trebaju obavezno iz župe krštenja donijeti potvrdu o krštenju ili krsni list.
Prijavnice možete dobiti u župnom uredu ili ih možete pronaći na našoj internet stranici.

Vjeronaučna priprava će započeti svetom misom za početak vjeronaučne godine u subotu, 8. 10. 2016. u 10.30 sati u kapeli bl. Alojzija Stepinca.

Prijavnica za vjeronauk

pocetak vjeronauka2016-2017

njemcka-zastava

Hosana Davidovu sinu:
Blagoslovljen koji
dolazi u ime Gospodnje.
Izraelov Kralju:
Hosana u visini!  

(Mt 21, 9)

Novi župni listić!

Želim krstiti dijete!

Želim se vjenčati!

Dječji zbor

Go to top